Snarkbehandling

Snarkning är ett ljud som uppkommer genom trång luftpassage i svalget under sömn. Oftast beror snarkning på att muskulaturen som normalt håller luftvägarna öppna slappnar av i sömnen och luftpassagen blir då smalare. Snarkljudet beror på vibrationer i mjuka gommen och de övre luftvägarna. Andra orsaker till snarkningar kan vara hinder i näshålan, fett som samlats i och runt strupen eller felplacerad käke vilket orsakar spänningar i musklerna, slapphet i svalget, övervikt, alkoholkonsumtion, stress och trötthet.

Andningsuppehåll, s.k. obstruktivt sömnapnésyndrom drabbar en liten del av snarkare. Sömnapné är andningsuppehåll som varar längre än 10 sekunder under sömn och uppstår vid trängsel i näsa eller svalg. Om trängseln tilltar uppstår totalstopp vid inandning under sömn.
Andningsuppehållen kan vara täta och minutlånga samt pågå under hela natten. Detta orsakar syrebrists och störd sömnkvalitet.

De medicinska riskerna för snarkare med sömnapnéer är högt blodtryck, hjärtinfarkt, stroke, diabetes, impotens och ökad olycksfallsrisk.

På grund av de medicinska riskerna som associeras med snarkning, räknas detta idag som en folksjukdom.

Nu finns det hjälp att få som inte innebär operation, bettskenor eller andra obehagliga ting: Läs mer om NightLaseTM här!